Blodslinjer

Morganhästar på Tullesbo. Foto Helén Clargården

Ja, alla stammar i botten från samma blodslinje… Tullesbo Donna Bee, Trailhead Roxanne, Tullesbo Sallie D, Era of Tullesbo och Tullesbo Ella May. Foto Helén Clatgården

 

Den krökta nacken, de lätta stegen, den intelligenta blicken i de stora ögonen… jodå, det är lätt att känna igen en Morgan. Men i en Morgans ådror flyter blod som stammar från olika familjegrenar inom rasen, var och en med sina egna kännetecken. Varje gren har sina varma anhängare och uppfödare, och med tiden har historien bakom de olika familjerna blivit allt viktigare i takt med att avelsarbetet utvecklas och allt fler söker efter just sin specifika Morgantyp.

En Morgan kan delas in i de olika familjerna Government/Old Government, Lippitt, Brunk, Midwest och Western Working. Här lär du dig grunden för de olika blodslinjerna, vilka hästar de är baserade på och du får några exempel på uppfödare/prefix inom några av inriktningarna.

 

OLD GOVERNMENT / GOVERNMENT

Nästan alla Morgans som finns idag, har hästar från The Government Farm i sin härstamning. Men vad var egentligen The Government Farm, varför kom den till, och varför ska vi som idag använder och avlar Morgans överhuvudtaget bry oss om ett avelsarbete som ligger så långt tillbaka i tiden?

General Gates morgan stallionUSAs Jordbruksdepartement startade 1905 ett avelsprogram för Morganhästen på den statliga gården i Burlington i Vermont. Målet med avelsarbetet var att få fram en genuint rastypisk Morgan, samtidigt som man försökte få den att öka i mankhöjd, utan att rasen för den skull förlorade sina typiska särdrag såsom styrkan, smidigheten, uthålligheten, mångsidigheten, sitt fina temperament och sin lättföddhet.

Två år efter det att avelsprogrammet hade dragits igång, donerade Col. Joseph Battell (den förste ansvarige för the American Morgan Horse Register), sin familjeegendom vid Weybridge nära Middlebury, Vermont till verksamheten. Hela avelsverksamheten flyttades från Burlington till den nya gården, och därmed var grunden lagd för The United States Morgan Horse Farm.

Den förste hingsten som kom att verka på The Government Farm var General Gates, född 1894. Han var helbror till Lord Clinton, som var den tidens snabbaste Morgan-travare.
General Gates behöll sin plats som förste avelshingst ända till 1920, då han hade fått tre mycket berömda söner: Red Oak 5249 och Linsley 7233 (som båda kom att bli mycket betydelsefulla för rasens familjegren “western working”) samt Bennington 5693 som år 1925 var redo att överta rollen som förstehingst på The Government Farm.

Mansfield morgan stallionTill en början användes Bennington mest för att få fram lämpliga kavallerihästar, men så småningom blev han far till några av rasens mest framstående hästar inom familjen Government. Tillsammans med Artemisia, en fux med Old Vermont-blod i ådrorna, fick Bennington en rad superba söner – exempelvis Mansfield, Canfield, Ulysses och Querido. Korsningen Bennington x Artemisia kallas ofta för rasens första “golden cross”. Deras söner avlade i sin tur en mängd champions och de spred och ökade därmed blodslinjen Governments inflytande i rasen.

I sitt avelsarbete införde The Government Farm en slags testprocess för att på så sätt försäkra sig om att endast de bästa hästarna användes i aveln. Testet inkluderade en 480-kilometers distansritt, hoppning, kapplöpning osv. Hästarna som presterade väl i testerna och som sedan användes i aveln, nedärvde förutom sina prestationsgener även sin rastyp och mjuka, fina gångarter, sin mångsidighet och sundhet och ett bra sinnelag. Genom åren har The Government Farm om och om igen fått bevis för att avelsarbetet har varit framgångsrikt eftersom en lång rad hästar härifrån har utmärkt sig såväl i showringen som i rid- och körgrenar.

Trots alla framgångarna drog staten år 1950 in sitt ekonomiska stöd till the U.S. Morgan Horse Farm. En del av avelshästarna placerades hos The University of Vermont, som fortsatte avelsarbetet. Resten av hästarna såldes av och de hamnade dels hos fyra olika universitet, dels hos vanliga uppfödare. En mängd olika privata uppfödare har baserat sina avelsprogram på hästar från Government-linjerna och arbetet som gjordes på the U.S. Morgan Horse Farm lever därför i allra högsta grad vidare i rasen än idag.

Förutom de som redan nämnts, är här ytterligare några av de mest framstående hästarna inom Government-familjen:
Hingstar: Sonfield, Mentor, Tutor, Trophy, Panfield, Fleetwing, Troubadour of Willowmoor
Ston: Quietude, Redfern, Sheba, Naiad, Norma, Symphony, Romance, Jasmine, Phillipa, Fairytop, Quaker Lady. Written by Jean Martin, Atavista Morgans

 

LIPPITT

Av de fyra familjerna, så är nog Lippitt-grenen den som har lägst antal familjemedlemmar, fast antagligen de mest hängivna anhängarna. En Lippitt Morgan är en unik häst. Den är medlem i en familj av Morgans som alla genom ett maximalt antal linjer stammar till ursprungshästen Figure, Justin Morgans hingst, och har minimalt antal korsningar med andra raser – och överhuvudtaget inga korsningar till Saddlebreds. Naturligtvis kan man hitta hästar av andra raser i stamtavlorna om man går tillräckligt långt tillbaka, men det är ju oundvikligt eftersom rasen grundades av en enda hingst.

Cornwallis morganstallionNamnet Lippitt är lånat från prefixet som Robert Lippitt Knight, en framstående man från Rhode Island, använde. Han grundade och drev the Green Mountain Stock Farm i Randolf, Vermont från 1927 till 1962.
Genom att köpa hingstarna Ashbrook och Moro samt stona Adeline Bundy, Nekomia, Croydon Mary och Gren Mountain Twilight från dödsboet efter A. Fullerton Phillips, återupplivade han ett avelsprogram som redan var mycket känt i norra Vermont.

Hästarna som Knight köpte hade alla blod från Ethan Allen 2nd och den kände old Peters Morgan i sina ådror, vilket gör att de bäst liknas vid old Green Mountain Morgan 42 och hans berömde far Gifford Morgan 30. Eftersom de var små, med korta kroppar, högresta och med energiska rörelser, var de starka draghästar som passade utmärkt i den mycket kuperade terräng de kom ifrån.
Då de i så många linjer stammar till Billy Root, Royal Morgan och the Hubbard Horse, refererar man ofta till en Lippitt som en häst med en hög andel rent Morganblod i sina ådror, med många raka led tillbaka till originalblodet.

Moro morgan stallionRobert Lippitt Knight använde nästan uteslutande hästar av Old Vermont-blod, men ett fåtal gånger korsade han in blod från Government och de andra familjerna – så kom till exempel Lippitt Mandate efter Government-hingsten Mansfield till.

Hästarna som ligger till grund för Lippitt-familjen är:
Hingstar: Croydon Prince, Rob Roy, Donald, Bob B, Welcome, Sir Ethan Allen, Sealect, Bilirubin.
Ston: Bonnie Jean, Polly Rogers, Lucille, Rose of Sutton, Bridget, Emily, Evelyn, Hippolyta, Trilby, Nancy, Susie, Lippitt Trixie, Croydon Mary, Jenny Woodbury, Lippitt Sallie, Lucinne, Hannah. Written by Nancy Cowne, Trailside Morgans

 

BRUNK

En av de mest framstående familjegrenarna inom den moderna Morganrasen är den som grundlades 1893 av Joseph Brunk och som i många år föddes upp av familjen Brunk i och vid Springfield, Illinois.

Jubilee King Go Hawk morgan stallionsFamiljen Brunks hästar var kända för sina höga benrörelser, sina starka friska ben och hovar och för att vara kraftfulla men ändå smidiga och atletiska. De var ofta linjeavlade och de uppskattades för att de var framstående, showiga hästar. Brunk-hästarnas inflytande i avelsarbetet som bedrevs i väst på rancherna, känt som Western Working-familjen, är avsevärt.

De första hästarna som Joseph C. Brunk köpte vid förra sekelskiftet, var nära släkt med de ston som grundade Lippitt-familjen. Stona Daisy och Lucy var båda efter Billy Bodett, som ansågs vara en av de bäst stammade hästarna på sin tid eftersom han hade flera linjer till Billy Root, Royal Morgan och the Hubbard horse.
På ston av den här typen använde Brunk den fina hingsten Morgan Rupert som var efter Ethan Allen 3rd. Korsningen Lucy x Rupert, gav hingsten Senator, som i sin tur – tillsammans med stoet old Daisy – fick det hyllade stoet Senata.

Senare i avelsarbetet använde man de dominanta travlinjerna från Daniel Lambert, för att på så sätt få fram en häst som var större till storleken och som hade ännu mer uttrycksfulla rörelser.

Senata, som gick tillbaks till Justin Morgan nära 100 gånger i stamtavlan, anses vara Brunk-grenens främsta häst. Hon var själv en champion, och hennes namn hittar du väldigt ofta, och många gånger, i stamtavlan på de finaste hästarna från den här familjen.

Med sitt enastående temperament, sina fantastiska rörelser och sin utsökta elegans har de två hingstarna Jubilee King (Penrod x Daisette) och Flyhawk (Go Hawk x Florette) blivit Brunk-familjens främsta företrädare.

Congo morgan stallionJubilee King var en stor gyllene fux med ljus man och svans. I hans ådror flöt rikligt med Daniel Lambert-blod, och många minns JK för den unika utstrålningen och den högt hållna svansen. Hans naturligt högt hållna huvud var krönt av små öron och stora uttrycksfulla ögon. De här karaktärsdragen – tillsammans med hans fjädrande steg och de enorma benrörelserna i traven – hittar du hos hans avkommor, i generation efter generation.

Flyhawk var en av rasens mest framstående hingstar – han fick många enastående avkommor och hans inflytande i aveln är fortfarande stort eftersom många uppfödare eftertraktar hans högklivande vägvinnande trav, rejäla benstomme, seghet och hans atletiska förmågor.
Korsningen av blod från Flyhawk och Senator Graham anses av många vara Morganrasens “golden cross”.

Några välkända hästar från den här familjen är:
Hingstar: Senator Knox, Flyhawk, Jubilee King, Senator Graham, Red Vermont, Juzan, Agazziz, Congo, Stetson, Mr. Breezy Cobra, Flying Jubilee, Beamington, Allen Franklin.
Ston: Daisy Knox, Bens Daisy, Florette, Senata, Sentola, Jubilee Joy, Sentana, Neliza, Paragraph, Liza Jane, Juvina, Daisette.

Uppfödare som baserar sitt avelsarbete på Brunk:
Caduceus, Funquest, Highview, Irish, Reeds. Written by Nancy Cowne, Trailside Morgans

 

WESTERN WORKING FAMILJEN

Western Working Familjen har utvecklats under en lång rad av år (1880 – 1950) av ranchägare och uppfödare i västra USA. I och med boskapsfarmarnas snabba tillväxt och expansion under mitten av 1800-talet, uppstod det ett behov av en tuff, vig och lyhörd häst med känsla för kofösning som kunde arbeta på de enorma vidderna av ojämn och ofta hård mark. Western Working-familjen utvecklades genom att man kombinerade Old Vermont, Government, Brunk och Old Midwest-blodslinjer. (Old Midwest bestod oftast av hästar som gick tillbaks till Black Hawk, och som hade en del fullblods-inslag genom Diomed, Messenger och Eclipse.)

Kombinationen gav en Morgan som uppskattades för sina bra hovar och ben, rejäla bakdel, sin djupa bröstkorg, sin snabbhet, sina markvinnande rörelser, sin sundhet och sitt intelligenta, villiga och känsliga temperament och som hade ett stort modigt hjärta och ett öga och en känsla för arbetet med kor, det som en amerikan kallar cow savvy, eller cow sense.

Idag föds det fortfarande upp Morgans som i rakt nedstigande led stammar från de allra första Western Working-hästarna – de används till såväl rancharbete som tävlingsverksamhet och sällskapshästar.

Här är några av de första uppfödarna som satsade på den klassiska Morganhästen:

Sellman Ranch (1880-talet – 1925)
Red Oak morgan stallionGrundaren av Western Working-familjen, vars avelsprogram alla andra uppfödares hästar inom den här familjen går tillbaka till, är Richard Sellman. Han grundlade ett avelsarbete på sin 16 000 hektar stora ranch med målet att bevara den renblodiga (fri från inkorsningar av andra raser), ursprungliga Morganhästen.
Hans avelshästar:
Headlight Morgan (Ethan Allen 2nd x Lady Stratton)
The Admiral (Jubilee de Jarnette x svartbrunt sto efter Winnebago Chief)
Red Oak (General Gates x Marguerite)
Major Antoine (Meteor Jr.)
Gold Medal (Meteor Jr.)
Ston med Old Vermont-stammar

 

Horseshoe Cattle Co. (1922-1955) Californien
Roland Hill kallades “Dean of Morgan breeders in the West”, och under en period var han också USAs största uppfödare av Morgans. Han registrerade 530 föl, och hans hästar användes ofta när andra uppfödare skulle dra igång egna avelsprogram.
Sonfield morganstallionRoland Hills avelshästar:
Ston från Sellman Ranch, Elmer Brown och Brunk.
Hingstar:
Redwood Morgan Sellman
Pongee Morgan (efter Allen King) Brunk
Querido (Bennington x Artemisia) U.S. Government
Winchester (Mansfield x Narissa) U.S. Government
El Cortez Elmer Brown
Sonfield (Mansfield x Quietude) U.S. Government
Sparbeau (Linsley) Elmer Brown

 

Piedmont Land and Cattle Co. Californien
William Randolph Hearst registrerade 100 föl i sitt avelsarbete. Hans mest kända och använda hingst var Montcrest Sellman (Joe Bailey efter Headlight Morgan x Kitty E. efter The Admiral) uppfödd av Reginald Parsons. Några av avkommorna var Redman (far till Blackman) Montabell Georgette, avelssto hos Siskiyou Morgans, Cloverman, Kenelin Morgan, Piedmont Cresta och Piedmont Rosemarie. Några andra hingstar som han använde var: Uhlan (Bennington x Poinsetta) och Hacienda Chief. De flesta av hans avelsston kom från Roland Hill.

 

Elmer Brown (1911 – 1939) Kansas
Tehachapi Allen morganstallionHär ännu en av de viktigaste uppfödarna, vars hästar – tillsammans med Sellmans – finns i nästan alla stamtavlor i dagens Western Working Morgans.
Hingstar:
Romanesque (efter Red Oak) Sellman
Linsley (General Gates x Sunflower Maid efter Headlight Morgan) U.S. Government
Tehachapi Allen (Querido x Tab) Roland Hill
Agazizz (Juzan x Liza Jane)
Avelsston efter Headlight Morgan, Sparhawk, Dude Hudson och Donald.

 

E.W. Roberts (1940 – 1956) Californien
Som den näst största uppfödaren vid den här tiden, efter Roland Hill, registrerade E.W. Roberts 240 föl. Hans förste avelshingst var Monterey efter Mansfield (U.S. Government). Han ägde också Blackman (Redman x Gojia), en hingst som fick stor betydelse i såväl västra som östra USA. Några av Blackmans döttrar köptes av Ted Davis på Wincrest Farm i Vermont, och de fick många avkommor som utmärkte sig både som show- och avelshästar.
Roberts avelsston hämtades från Hearst, Brown, Charles Ayer från Colorado och Roland Hill. Han använde även Blackmans far, Redman, under två avelssäsonger.

 

Senator Graham morganstallionJackson Ranch (1920-talet till idag) Montana, Mortana Morgans
Förste avelshingst: Delbert (Revere x Alibirdi) uppfödd på the U.S. Range Livestock Experiment Station i Montana. Han gav Jacksons 91 avkommor, däribland Cherye undan Chiritta, mamma till Speedfield (efter Fleetfield). Speedfield fick i sin tur 68 föl hos Drumlin Morgans, Alberta, Canada.
Fleetfield, Jacksons andra viktiga avelshingst, var efter Mentor.
Stona på Jackson Ranch bar på blodslinjer från Senator Graham, Jubilee King, Cornwallis och Lippitt.

 

L.U. Sheep and Cattle Co. (1927-1965) Wyoming
The L.U. Sheep Ranch, som var på över 60 000 hektar, grundades av David Dickie. Davids bror, Bob, som var första stallförman på ranchen, samarbetade under drygt 40 år med Helen Brunk Greenwalt. De registrerade över 550 Morgans, några av dem de bästa working ranch och show-hästar som fanns att få tag på…

L.U.-hästarna var kända för sin otroliga familjelikhet, den höga kvaliten och mångsidighet, pålitliga sinnelag, fria rörelser, sundhet och vighet. De var dessutom väldigt vackra med ett ädelt uttryck och en självklar hållning och utstrålning. Hästarna prestation-testades på ranchen och de allra bästa handplockades till showringen av Mrs. Greenwalt. Här användes en kombination av Brunk och Government.
Hingstar:
Flyhawk (Go Hawk x Florette) från J.C. Brunk, han användes på ston med Jubilee King/Lambert-blod samt på Linspars döttrar.
Linspar (Linsley x Sparbelle) från Elmer Brown, användes på Flyhawkdöttrar.
Highview King (King de Jarnette x Sentola) döttrarna korsades med Flyhawk. Avkommor är bland andra Winda, farmor till Waseeka’s Nocture, Midnite, mor till Domino Joe, Varga Girl, Fleurette, Rimrock, Yellowstone och Vagabond King.
Plains King (Romanesque x Ella Linsley)
Senator Graham (Senator Knox x Fanita) från J.C. Brunk. Far till Shine On (x Miss Holliday), Jenny Lake (x Monty), Starfire (x Wanda), Ailsa (x Sox) mor till Gayla (efter Townshend Gaymeade, mor till Fleur de Lis).
Townshend Gaymeade (Meade x Gayselba efter Gay Mac) från Werts i Nebraska, uppfödd av Lyman Orcutt. Far till Gaylsa.
Stetson (Flyhawk x Sentola) uppfödd av Helen Greenwalt. Den siste av rent Brunk-blod som användes på L.U. Ranch. Han gav över 100 föl, bland andra Nita of Dickie, (avelssto på Paramount Farm), Bonita Graham (Greentree Ranch), Domino Joe och Flight Commander.
Flying Jubilee (Flyhawk x Juvina)

The Cross Ranch (1930-talet till 1960-talet) Wyoming
Ranchen, som startades av George Cross och som senare togs över av hans son, omfattade under sina glansdagar 11 600 hektar mark. De Morgans som man födde upp såldes över hela västra USA som working- och avelshästar, och deras blod var även eftertraktat på östkusten. The Cross Morgans var kända för att vara av ursprunglig rastyp med gedigna hovar och ben, samt att de var starka, intelligenta och långlivade.
Avelshästar:
Glider (Jubilee King x Gizea) fux med ljus man och svans.
Döttrar till Imperial (Admiral George Dewey x Duchess) som stammade från buckskin-hingsten Wheeler Horse 41, en sonson till Justin Morgan, och den vanligaste källan till guld/gul-färgen i Morganrasen.
Korsningen Glider och Imperial-avkommor gav 15 registrerade föl, av vilka 14 var ston. Bland dessa fanns Gee Gee och Yellow Girl, som levde tills hon blev 33 och fick 17 föl.
Warhawk (Flyhawk x Sentola) uppfödd av Helen Brunk Greenwalt. Warhawk var känd som en enastående arbetande ko-häst med ett fantastiskt sinnelag, en enorm uthållighet och han levde länge. Han nedärvde alla de här karaktärsdragen och han fick 100 avkommor hos Cross och sina andra ägare.

Här är några av dagens uppfödare, och deras prefix, som idag har avelsprogram baserade på Western Working-familjens blodslinjer:
Beckridge, Caduceus, Circle H (Hunewill) Ranch, Drumlin, Funquest, Ida-Ho, Mary-Mill, Montana, Primavera, River Oak Ranch, Sancrest, Shawalla, Siskiyou, Skagit, Teton, Tomeri, Treasure, Triangle A Ranch, Triple S, Waer, Windswept, Wyoming. Written by Cindy Barlow, Magic Flute Morgans

Text above used with permission, thank you Sport Morgan Breeders Ltd.

Här kan du läsa mer om Morgans som ranchhästar

 

TULLESBO CODY OCU TULLESBO TILLIE JO MORGANHÄSTAR FOTO HELÉN CLARGÅRDEN

Syskon? Nej, Cody och Tillie har föräldrar med stammar som skiljer sig i toppen, men som är lika i botten. Brunk och Midwest är basen för vårt avelsarbete, och vi försöker konsekvent grunda med de blodslinjer vi gillar, för att förhoppningsvis få fram det utseende vi vill ha – rakt igenom på avkommorna. Foto Helén Clargården.